§1 – Ved bestilling av kjøretøy, vil kunden motta en faktura fra Eksellent AS på 25% av totalbeløpet. Resterende beløp betales etter avtale med sjåfør / partner.

§2 – Eventuelle skader påført kjøretøy, er utelukkende kundens ansvar dersom den er forårsaket av kunden.